Sommarrestaurang Pavis och ansvarsfullhet

Sommarrestaurang Pavis fäster också uppmärksamhet vid ansvarsfullheten i sin verksamhet. Vi ansöker som bäst om STF- (Sustainable Travel Finland) och Green Key-certifikat. I STF-programmet iakttas en utvecklingsstig för hållbar turism med 7 steg. Varje steg är förknippat med vissa kriterier, vars uppfyllande övervakas.
Vår verksamhet överskrider inte naturens bärkraft, utan tryggar för sin del möjligheterna till ett gott liv och upprätthållandet av en ren verksamhetsmiljö i vårt område. Vi meddelar genast när vi har avklarat ansökningsprocessen och fått certifikatet. Vi arbetar hårt för detta hela tiden.
Vår verksamhet kommer att auditeras under sommaren 2022 för Green Key-certifikatet. Green Key är världens ledande miljömärkning för turistbranschen. Green Key-certifikatet visar att objektet är en föregångare inom miljöansvar, eftersom certifikatet överskrider grundnivån för lagar och författningar. Ett Green Key-objekt har förbundit sig till att varje år göra mer för att minska på miljöeffekterna i sin verksamhet.
Ett företag som erhållit Green Key-märket har förbundit sig till att bl.a. öka miljömedvetenheten hos sin personal och sina kunder, effektivisera sin energi- och vattenförbrukning samt att minska verksamhetens negativa effekter på miljön. Märket grundar sig på ekonomiska, sociokulturella och miljörelaterade kriterier som ställts på turist- och inkvarteringsbranschen, till vars efterlevnad och uppföljningsrapportering även Pavis har förbundit sig.

ResQ App

Vi vill undvika svinn

Vi vill undvika svinn och säljer den mat som blivit över under dagen via ResQ Club-applikationen. Mer om detta senare!

Kontaktinformation

Kontakta oss via kontaktformuläret